Particulars i col·lectius


· Neteges i desinfeccions –  Espais públics i privats (aparcaments, fires, mercats, parcs, etc,....)

 · Control de plagues


                      · Control de rosegadors (rata i ratolí)


Instal·lant portaesques de seguretat homologats en els punts crítics, dins i fora de les instal·lacions, que es revisen periòdicament.

 

                   
               · Control d'insectes

 


                                       Insectes voladors , formigues i puçes – El control d’insectes s’ha de dirigir cap a tots els cicles de vida. S’haurien de realitzar tractament d’ous, larves i adults amb diferents productes específics.


                                       Escarabats i penaroles – Tracta-ments amb insecticides amb forma de gel i feromones. Els productes utilitzats són de baixa toxicitat amb registre HA, i sense plaç de seguretat, no es necessari tancar l’establiment durant el tractament.