Plaques solars


A Medinet, estem acostumats a que ens sol.licitin la neteja de panells solars ja trobar-nos amb diverses situacions, unes vegades avantatjoses per a realització de la neteja, i altres vegades bastant complicades, ja que podem trobar-nos que on hem de netejar, no disposem d'aigua, d'electricitat, o cap de les dues.

Per això, amb els equips que oferim, més uns accessoris disponibles, podem solucionar qualsevol situació que se'ns presenti, quant a manca de subministraments es refereix.
 


 
Les cèl lules fotovoltaiques han d'estar netes per poder oferir un 100% de productivitat. Si presenten incrustacions, pols, excrements d'ocells, pol len, etc ..., disminueixen entre un 7% i un 17% la seva productivitat, la qual cosa multiplicat pel nombre de panells solars, pel nombre de dies que estan brutes i pel nombre de quilowatts (kW) que deixen de produir, dóna com a resultat una important pèrdua de producció i amb la qual cosa una pèrdua d'ingressos per la propietat de la instal.lació.

Per això, cada dia més es demana la neteja d'aquestes instal.lacions, que poden estar formades pels anomenats seguidors, de 7,5 m d'alçada, o per panells fixos, amb una alçada mínima aproximada d'uns 120 cm.

En la majoria dels casos es tracta d'extensions de terreny bastant grans, per la qual cosa requereix un sistema de neteja que alhora d'eficaç sigui ràpid, per això oferim uns equips d'aigua osmotitzada de producció directa, que connectats a una perxa amb un raspall, podem realitzar aquesta tasca de forma ràpida i eficaç sense ocasionar cap dany al panell.