Tornar. 

MEDINET Higiene Ambiental, SL, la nostra procedència, del mateix sector ramader, és un caràcter diferencial respecte a qualsevol altra empresa d’aquest sector. Coneixem bé els problemes des de l’arrel i som conscients de les pèrdues que es poden derivar d’una falta higiene. Això vol dir controlar la contaminació per bactèries, fongs, virus, llevats, etc, erradicar les plagues d’insectes i rosegadors per tal d’impedir que actuïn com a vectors.
Els nostres serveis es poden prestar tant per actuacions puntuals com per contractes periòdics.
Disposem de la maquinària adequada per a realitzar tots els tractaments.