n° visites: 27801   |    |  Avís legal
Tornar. 

Control de plagues:


control de rosegadors (rata i ratolí)


Instal·lant portaesques de seguretat homologats en els punts crítics, dins i fora de les instal·lacions, que es revisen periòdicament.

 

 


Control de voladors (ocells i insectes)


      ·Ocells – instal·lació de malles per tal d’impedir que entrin a les instal·la-cions i captura de poblacions.


        ·Insectes voladors , formigues i puçes – El control d’insectes s’ha de dirigir cap a tots els cicles de vida. S’haurien de realitzar tractament d’ous, larves i adults amb diferents productes específics.


        ·Escarabats i penaroles – Tracta-ments amb insecticides amb forma de gel i feromones. Els productes utilitzats són de baixa toxicitat amb registre HA, i sense plaç de seguretat, no es necessari tancar l’establiment durant el tractament.
 


Neteges – mitjançant aigua alta pressió.

Desinfeccions
 


Diferents tècniques

      ·Pulverització (Aplicar un producte biosida sobre la superfície la qual vulguem tractar, mitjançant un pulverizador a baixa pressió, tècnica adequada sobre superfícies poroses)


      ·Nebulització freda (Aplicador d’un biosida a baix volum de dissolució utilitzant una corrent d’aire per la seva distribució aconseguint fer arribar el producte a racons de difícil accés.)  


      ·Espuma (Aplicació d’un biosida específic en producte espumant per tal d’aconseguir un major temps de contacte sobre la superfície i millorar l’eficàcia del tractament).


      ·Analítiques de superfície (S’utilitzen per comprovar el grau de eficàcia del tractament).

 Gestió Plans Auto control