Tornar. 
 • Neteges – mitjançant aigua alta pressió.

   

   

  DesinfeccionsLa higiene a les instal·lacions ramaderes és de vital importància per prevenir patologies animals. La desinfecció es la destrucció dels microorganismes (bactèries, fongs, virus, espores, algues, etc,...) presents sobre les instal·lacions. Per tal de tenir una bona desinfecció cal tenir en compte; fer una neteja acurada, aplicar el desinfectant d’una forma homogènia a tota l’instal·lació seguint les instruccions del producte i tenir en compte el temps de seguretat.

   

  Diferents tècniques

   

  · Pulverització (Aplicar un producte biosida sobre la superfície la qual vulguem tractar, mitjançant un pulverizador a baixa pressió, tècnica adequada sobre superfícies poroses)

   

  · Nebulització freda (Aplicador d’un biosida a baix volum de dissolució utilitzant una corrent d’aire per la seva distribució aconseguint fer arribar el producte a racons de difícil accés.)

   

  · Espuma (Aplicació d’un biosida específic en producte espumant per tal d’aconseguir un major temps de contacte sobre la superfície i millorar l’eficàcia del tractament).

   

   

  · Calç viva (Preparar una dissolució d’òxid de calç amb aigua, que provoca una reacció d’alta temperatura i posteriorment aplicar sobre la superfície que es vol fer el tractament).

   

   

  · Analítiques de superfície (S’utilitzen per comprovar el grau de eficàcia del tractament).

  · Tractament de fosses (Aplicació de producte per tal de liquar, degradar i eliminar males olors a les fosses de purins).

   

  Control de plagues

   

  · control de rosegadors (rata i ratolí)

  Instal·lant portaesques de seguretat homologats en els punts crítics, dins i fora de les instal·lacions, que es revisen periòdicament.

   

  · Control de voladors (ocells i insectes)

   

        Ocells – instal·lació de malles per tal d’impedir que entrin a les instal·la-cions i captura de poblacions.

   

        Insectes voladors , formigues i puçes – El control d’insectes s’ha de dirigir cap a tots els cicles de vida. S’haurien de realitzar tractament d’ous, larves i adults amb diferents productes específics.